Mal-Bud Jerzy Ratajczak

Powlekanie elektrostatyczne

Powlekanie elektrostatyczne

Oferujemy innowacyjne usługi malowania metali metodą elektrostatyczną. Proces malowania elektrostatycznego polega na skierowaniu rozpylonych i naładowanych ujemnie elektrostatycznie cząstek farby w kierunku uziemionego elementu, który chcemy pomalować (stanowiącego elektrodę dodatnią). Wytworzone pole elektrostatyczne między dyszą pistoletu malarskiego a uziemionym metalem sprawia, że naładowane cząstki farby przemieszczają się szybko wzdłuż linii sił pola elektrostatycznego wprost na powierzchnię malowanego detalu.

Pasywacja metali

Przygotowując elementy metalowe do powlekania elektrostatycznego, wykonujemy pasywację. Pasywacja metali jest to przejście niektórych metali, w środowisku kwasów tlenowych lub ich soli, w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy. Pasywacja następuje pod wpływem utleniaczy (np. tlenu atmosferycznego) lub w procesach elektrochemicznych. Żeby ją przeprowadzić konieczne jest wcześniejsze oczyszczenie powierzchni z otłuszczeń i innych zanieczyszczeń poprzez piaskowanie lub śrutowanie. Prawidłowe przygotowanie powierzchni to jednak tylko część pracy, jaką należy wykonać przed pasywacją. Posiadamy skuteczne preparaty, które przyspieszają procesy i ułatwią dalszą obróbkę.

Zalety pasywacji metali

Wynikiem pasywacji metali jest powstanie na powierzchni metalu cienkiej warstwy tlenku, dzięki której materiał zyskuje nowe właściwości, a do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

antykorozyjność,
odporność na niekorzystne czynniki zewnętrzne – zarówno chemiczne, jak i atmosferyczne,
polepszenie przyczepności nakładanych powłok,
redukcja kosztów obróbki